Vikten av förpackningar

Det har tagit stor fokus på förpackningsindustrin och hur man förpackar en produkt. Förpackning eller emballage är ett viktigt steg inom tillverkningen och man måste lägga minst lika mycket energi på det som omhuldar en vara som varans egen design. Förr i tiden tog man inte fasta på vikten av förpackningen och reklamen handlade helt och hållet om produkten i fråga. Men idag vet man att förpackningarna drar blickarna till sig och är föremål för nästan fler diskussioner än tillverkningen av varan.

Förpackningen har många syften att uppfylla. Det handlar till största delen om att skydda en vara under transporterna och senare i butikerna men det handlar också om att presentera en vara på bästa sätt, vilket kan översättas som reklam och marknadsföring. Med förpackningen kan man locka men man kan också vilseleda. Därför omfattas nu även förpackningarna av marknadsföringslagen.

Läs om vår hemsida och vad den erbjuder

På den här hemsidan ska vi berätta om det mesta inom förpackningens värld; allt från begynnelsen när en idé tar form fram till valet av material och färger och de allra senaste teknikerna för att göra förpackningen både miljövänlig och snygg. Här kan du läsa om industriförpackningar, utbildningar, trendiga material och de senaste teknikerna inom tryckpress. Bara på de senaste 10 åren har utvecklingen av förpackningsindustrin gått framåt med stormsteg och de som dirigerar den utvecklingen är framförallt konsumenterna. Du kan även ögna igen texterna som tar upp sådant som förpackningsraseri, farliga förpackningar samt hur förpackningens historia såg ut och hur marknadsföringen förde med sig de ändringar som vi nu kan se.

Det ska också handla om hur man ska ta sig an kunder idag och hur man kan integrera sina klienter i själva processen för att undvika långa ledtider och missförstånd vad design och färgval beträffar. Du kan alltså dra nytta av denna hemsida, oavsett om du arbetar inom förpackningsindustrin eller bara tycker att ämnet är intressant.